Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort verwerken van al haar leerlingen persoonsgegevens. Dat begint al bij het inschrijven van een leerling, waarna de gegevens van de leerling in het leerling-dossier worden verwerkt.

Ook werken de scholen met digitale systemen, zoals toetsingsprogramma’s en leerlingvolgsystemen. Binnen al deze verwerkingen vindt Onderwijsgroep Amersfoort een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet die verwerking van persoonsgegevens regelt.
De scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en veilig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. Zeker omdat kinderen extra kwetsbaar zijn. In de Privacyverklaring vertellen wij u meer over hoe wij dit doen.
Ook heeft de Onderwijsgroep Amersfoort een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld, de heer John Storms. De FG houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens binnen de scholen van de Onderwijsgroep en op de naleving van de AVG.
Bij vragen over het onderwerp verwerking en bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met John Storms via Privacy@Onderwijsgroepamersfoort.nl of met de rector van de school.
Dit jaar zullen door de FG voor de medewerkers van de scholen binnen de Onderwijsgroep trainingen worden georganiseerd op het gebied van Privacy. Op deze manier borgen we dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de staande wet- en regelgeving en deze in de praktijk kunnen naleven.
Om zicht te houden op effectiviteit van onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en niet te herleiden zijn naar losse gebruikers. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.


protocol cameratoezicht

 

contactgegevens

Openbaar Lyceum
De Amersfoortse Berg
Hugo de Grootlaan 25
3818TA Amersfoort

T: 033-4618845
E: info@amersfoortseberg.nl


website is gerealiseerd door Heutink ICT