Veelgestelde vragen

Tijdens onze webinars zijn er heel veel vragen binnengekomen. Een deel van deze vragen beantwoorden we in onze YouTube-serie Veelgestelde vragen.Je vindt de antwoorden op de meest gestelde vragen ook hieronder. Als jouw vraag hier niet bij staat, dan kun je altijd een mail sturen naar de coördinator van het eerste leerjaar, Joyce Busser (j.busser@amersfoortseberg.nl).
Welke ondersteuning is er voor leerlingen met dyslexie?

Als jij dyslectisch bent, krijg je tijdsverlenging bij toetsen en een aangepaste beoordeling van de spelling (in de onderbouw). Auditieve ondersteuning bij het maken van toetsen behoort ook tot de mogelijkheden. Leerlingen in klas 1 met een dyslexieverklaring kunnen deelnemen aan een of twee introductiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst(en) willen we de dyslectische leerlingen tips geven op het gebied van Nederlands (leesvaardigheid en spelling), Frans en Engels. Antwoord 1

Hebben jullie extra lessen Engels?

Wij bieden op alle niveaus/leerjaren Anglia aan. Dat zijn extra lessen Engels waar je ook examen in kunt doen. Je kunt hier een certificaat voor halen dat internationaal wordt erkend.  
Als je wil, kun je vóór de zomervakantie meedoen aan een Engelse cursus (Bridging the Gap). Je doet een instaptoets en kunt op basis van die resultaten mogelijk wat extra lessen Engels volgen bij ons op school. Zo kun je met wat meer zelfvertrouwen de Engelse lessen op school volgen. 

Wordt er gepest op school?

De school begint al in klas 1 met extra aandacht voor het fatsoenlijk omgaan met elkaar (b.v. het anti-pestproject en de mentorlessen over groepsvorming). Als jij gepest wordt, dan hopen we dat je dat meteen aan je mentor doorgeeft. Dan kunnen we daar meteen iets aan doen. Ook als je denkt dat een klasgenoot wordt gepest, horen we dat graag. 

Wat is een tutor?

Een tutor is een leerling uit klas 4 of 5 die eersteklassers helpt met plannen/organiseren. Zij krijgen hier ook een opleiding voor. 

Hoe weet je waar je naartoe moet de eerste dagen?

Op de eerste dag na de zomervakantie krijg je een lesrooster waar je precies op kunt zien waar je moet zijn en op welke tijd. Ook in Magister (een app op je telefoon) kun je altijd zien welke les je hebt en in welk lokaal die les wordt gegeven. 

Hoe maak je kennis met elkaar?

Al voor de vakantie (in juli) kom je bij ons op school. Dan zie je meteen wie je klasgenoten zijn en wie jouw mentor en junior mentoren zijn. In augustus is de eerste schooldag nog geen echte lesdag. Die dag ga je alleen maar kennismaken met elkaar (spelletjes, samenwerkingsopdrachten enz.). Kennismaken zal ook veel tijdens de mentormomenten gebeuren. 

Hebben jullie ook bijles?

Ja, wij hebben leerlingen in de bovenbouw die worden opgeleid tot junior docent en zij kunnen bijles geven. 

Blijf je met dezelfde kinderen in de klas als je een ander vak hebt?

Ja, je zit de hele dag met dezelfde kinderen in de klas. Behalve in klassen waar zowel vwo als 
vwo-bètaleerlingen zitten. Dan hebben de bètaleerlingen 4 uur in de week een andere les dan de reguliere vwo-leerlingen. 

Kan je tekenen als examenvak kiezen?

Je kunt op De Amersfoortse Berg ieder kunstvak als examenvak kiezen. Dat betekent dat je examen kunt doen in tekenen, handvaardigheid of muziek.  

Hebben jullie ook vakken als Spaans en Chinees?

Nee, wel Frans vanaf klas 1 en vanaf klas 2 krijg je ook Duits. 

Wat doen jullie met muziek?

Je leert piano/keyboard spelen. We gaan veel klassikaal zingen. Je leert noten lezen en luisteren naar muziek. Wanneer een noot kort is of lang en wanneer een toon hoog is of laag. In de derde klas leer je ook basgitaar spelen en drummen. 

Hoe vaak doen jullie aan sport?

Natuurlijk heb je ieder jaar meerdere uren per week lichamelijke opvoeding (zo heet gym op de middelbare school). Maar daarnaast zijn er door het jaar heen ook meerdere sportactiviteiten. Denk aan verschillende toernooien en sportdagen. In de vierde klas organiseer jij deze toernooien voor andere klassen of leerjaren. Ieder jaar hebben we in februari een schaatsmiddag en daarnaast stimuleren we ook sportinitiatieven buiten de lessen om. Zo rent er ieder jaar bij de marathon van Amersfoort een team van onze school mee en hebben we onze eigen club op Strava. We vinden het belangrijk dat je gezond bezig bent. 

Hoe laat begint de school?

Het eerste uur start om 8.15 uur. Dat is wat vroeger dan de meeste scholen. Dat heeft te maken met de ligging van de school. In de wijk hebben we meerdere basisscholen waar het rond 8.30 uur druk is met jonge kinderen en schoolverkeer. Je fietst dus voor de drukte uit en dat is wel zo veilig. 

Tot hoe laat duurt de dag? / Hoeveel lessen heb je per dag?

Dat wisselt per dag en per klas. Meestal ben je tussen 14 en 15 uur uit en heb je tussen de 5 en 7 lessen per dag. We doen ons best om achtste uren in klas 1 te voorkomen, maar heel af en toe gebeurt dat toch. Het achtste uur is rond half 4 afgelopen. 

Hoe lang duren de lessen?

Wij hadden altijd een 50 minuten rooster. Door Corona hebben wij ervaring opgedaan met verschillende lestijden (bv. 30 minuten en 45 minuten). Van deze variantie in lestijden wordt nu verder bekeken wat wij hiervan mee kunnen nemen. Wij denken aan een rooster met meer flexibiliteit en ruimte om recht te doen aan afwisseling in werkvormen (en dus niet elk vak, elk moment, even lange lessen). Soms hebben leerlingen 30 minuten nodig voor instructie, terwijl voor een andere activiteit (bijvoorbeeld een groepsopdracht of praktijkles) misschien wel een uur of anderhalf uur beter is. Dit zijn wij nu aan het ontwikkelen. 

Hoe gaan jullie om met tussenuren en waar ga je dan naar toe?

In het eerste jaar worden tussenuren zoveel mogelijk opgevangen door andere docenten. Tijdens deze uren werk je alsnog aan het vak dat uitvalt of werk je aan brede vaardigheden zoals taal en rekenen. Ook kan het zijn dat je aan ander schoolwerk kunt werken. Leerlingen uit leerjaar 1 mogen niet het schoolterrein af. Leerlingen uit leerjaar 2 en hoger kunnen tijdens tussenuren naar de aula om te studeren, naar de mediatheek of plaatsnemen in de zelfstandig werken plekken

Is er veel huiswerk?

In de les kun je vaak al beginnen met het maken van je huiswerk. Thuis heb je ongeveer 1,5 uur nodig om alles goed bij te houden. Maar als je goed plant en ook je tijd in de les op school goed benut, scheelt dat heel veel tijd. 

Kan je ook huiswerk op school of tijdens de les maken?

Huiswerk is eigenlijk al het werk dat je niet in je les kunt maken/leren. En in de lessen krijg je zeker tijd om met huiswerk bezig te zijn. 

Zijn er veel toetsen? En is er een proefwerkweek?

We hebben een maximumaantal toetsen per week (5) en per dag (2). Maar dat zal niet zo vaak gebeuren, want de coördinator en docenten houden samen in de gaten dat de toetsen goed verdeeld worden over de lesweken. Deze toetsen vinden (in de onderbouw) plaats in de les en alleen aan het eind  van het schooljaar is er een proefwerkweek. Dan heb je geen lessen, maar alleen 1 of 2 toetsen per dag. In de bovenbouw zijn er 4 toetsweken, die niet meteen na de vakantie starten. 

Wordt er in de lessen op laptops gewerkt?

We werken in de lessen met zowel laptops als boeken. We noemen dat blended learning. Hierbij gaan we wel uit van Chromebooks. 

Moet je de Chromebook zelf aanschaffen?

Je kunt zelf een Chromebook kopen of er één leasen via The Rent Company. De Chromebook moet wel aan een aantal minimum eisen voldoen. Je krijgt hier vanzelf informatie over na aanmelding. 

Hoeveel gebouwen heeft De Amersfoortse Berg?

De Amersfoortse Berg heeft 3 gebouwen. Die liggen allemaal rondom een prachtige binnentuin waar je in de pauzes heerlijk kunt relaxen. 

Kunnen we op het huidige terrein blijven wanneer het hoofdgebouw wordt verbouwd?

In de aankomende jaren krijgen wij de kans om ons hoofdgebouw te vernieuwen. Het gebouw dat we nu “de nieuwbouw” noemen blijft staan en we hopen dan ook dat we tijdens deze verbouwing op ons huidige terrein kunnen blijven. Wanneer de verbouwing precies start, is door Corona niet zeker. 

Zit havo/vwo en onderbouw/bovenbouw bij elkaar?

Jazeker. Zo hoef je niet volgend jaar opnieuw te wennen aan een ander gebouw en zo kunnen de junior mentoren je helpen als dat nodig is. 

Welke buitenschoolse activiteiten zijn er?

Teveel om op te noemen.

Wij spreken eigenlijk altijd van buitenlesactiviteiten. Het zijn namelijk activiteiten waarin het leren plaatsvindt buiten een normale lessituatie.

De meest bekende activiteiten zijn het kamp in leerjaar 1, de escape room in leerjaar 2, de landbouwerkweek in leerjaar 3 (je woont dan 4 dagen bij een gezin in Friesland en je leert daar melken, kalfjes voeren enz.) en internationalisering (de buitenlandreizen) in leerjaar 4. Er zijn veel verschillende landen waar je naartoe kunt: Italië, Spanje, Polen, Engeland, Zweden enz.

Daarnaast kun je ook meedoen aan de musical, het schoolorkest, de dansgroep, theatertechniek of bijvoorbeeld deelnemen aan de leerlingenraad of de partyplanners. Deze laatste groep organiseert onze schoolfeesten.

Ook zijn er elk jaar toneelvoorstellingen (op school) en excursies van bepaalde vakken (buiten school). In de derde klas breng je bijvoorbeeld een bezoek aan kamp Vught en ga je een speurtocht met spreekopdrachten doen in de Franse stad Lille. En in de tweede klas ga je voor het vak Duits naar de stad Kleve. 

 

Hoe lang duurt het kamp?

Het kamp in klas 1 duurt 3 dagen (2 nachten). We zitten in een prachtig gebouw op fietsafstand. Wij gaan pas op kamp nadat je bent gewend aan school. Dat is dus net voor de herfstvakantie. Een mooie en gezellige afsluiting van deze eerste periode op de middelbare school. 

Hoeveel kinderen doen mee met de musical?

Dat is elk jaar verschillend. Maar iedereen mag meedoen: dans, orkest, speler, decorbouwer enz. En als je liever niet meedoet, dan kun je natuurlijk wel komen kijken! 

Doen jullie ook iets met dieren?

Nee, maar we hebben wel in de derde klas een landbouwwerkweek (zie hierboven). En we hebben een aantal lieve “schoolkatten” die altijd op het schoolterrein lopen 😊. Die katten zijn niet van school, maar zij zijn gewoon graag op De Amersfoortse Berg. 

Hoe groot zijn de klassen?

De gemiddelde grootte van een klas is 28. In de onderbouw zijn de klassen meestal rond de 30 leerlingen groot. In de bovenbouw kan het heel erg sterk per vak verschillen. Klassen zijn nooit groter dan 32 leerlingen. 

Hebben alle klassen tegelijk pauze?

In het normale rooster hebben alle klassen op hetzelfde moment pauze. De eerste pauze duurt 20 minuten en de tweede pauze 30 minuten. Het kan zijn dat deze pauzetijden in de toekomst veranderen. Vanwege Corona werken we op dit moment wel met gescheiden pauzes, maar eigenlijk vinden we dat niet zo gezellig. We vinden het juist fijn dat iedereen elkaar kan zien en ontmoeten. Dat is een belangrijk kenmerk van onze school. 

 

Welke eerste klassen hebben jullie?

We hebben 4 soorten eerste klassen: 1 havo, 1 havo/vwo, 1 vwo en 1 vwo-bèta. Deze laatste twee worden ook wel eens gemengd. Dat kan makkelijk, want vwo-bèta heeft maar 4 lessen die anders zijn dan vwo-regulier.  

Kun je met Havo in een HV-brugklas komen?

Dat kan als jouw juf/meester dat ook als advies geeft. Op het onderwijskundig rapport vult de leerkracht bv. Havo in. Soms zet hij/zij er "plaatsing in een HV-klas” bij. En dan kom je dus met een Havo-advies in een HV-brugklas. 

Hoelang duurt de HV-brugklas?

De havo/vwo brugklas duurt 1 jaar. Voor de meeste kinderen is het na 1 jaar echt duidelijk of je naar havo of vwo kunt. Als blijkt dat je je toch anders ontwikkelt, kun je altijd nog overstappen van havo naar vwo of andersom. Het fijne is dat je niet 2 jaar in spanning hoeft te zitten waar je naartoe gaat. 

Op wel niveau krijg je les in een havo/vwo-klas en hoe wordt bepaald naar welke tweede klas je gaat?

Het niveau van lesgeven in een HV-brugklas zit tussen havo en vwo in. Je hebt dezelfde boeken als de havoklas, maar de toetsen zijn iets moeilijker. Als je een bepaald aantal punten hebt voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis, dan kun je naar 
2 vwo. Maar we kijken natuurlijk ook naar hoe jij je ontwikkelt. 

Gaan alle leerlingen uit klas 1 havo door naar de tweede klas?

Bijna altijd.... Maar het gebeurt heel soms dat het niet lukt. Dat is natuurlijk niet fijn. Daarom spreekt Joyce Busser, de coördinator van klas 1, ook altijd met alle juffen en meesters om te kijken of de havo echt haalbaar is. Als daar grote twijfel over is, is het beter om naar een school te gaan waar ook mavo-onderwijs wordt gegeven. 

Blijf je 3 jaar in dezelfde klas?

Meestal is er na klas 1 een nieuwe indeling omdat de leerlingen uit de Havo/Vwo-brugklassen naar 2 havo en 2 vwo gaan. Maar je krijgt altijd de kans om aan te geven bij wie je graag in de klas wil komen/blijven. 

Kun je na de havo doorstromen naar vwo?

Ja, dat kan zeker en dat gebeurt ook best vaak. 

Hoe kun je je aanmelden voor vwo bèta?

Dat kan door op het aanmeldformulier vwo-bèta aan te kruisen. 

Is er ook havo-bèta?

Nee, dat is er (nog) niet. Wel maken de havoleerlingen kennis met bèta bij de Berguren exact/techniek. 

Waarom is er (maar) 3 jaar bèta?

Als je voor bèta kiest, dan kies je dat voor 3 jaar. Je kunt niet na 1 jaar zeggen dat je stopt. Deze opleiding duurt maar 3 jaar omdat je daarna een profiel gaat kiezen. Als je door wil gaan met vwo-bèta, kun je NLT kiezen. 

Gebruiken jullie Magister?

Wij werken inderdaad met Magister. Je vindt er je cijfers en je rooster in terug. In de lessen werken we met Google Classroom. Daar vind je opdrachten, oefentoetsen, lesmaterialen en de digitale omgeving van het vak. Dit platform werkt goed samen met je Chromebook. 

Kun je kiezen welke mentor je wil?

In de onderbouwklassen niet. In de bovenbouwklassen is er soms wel een gekozen mentoraat. 

Hoe spreken jullie docenten aan?

De meeste docenten noem je meneer of mevrouw en spreek je aan met de achternaam. Maar er zijn ook genoeg docenten die je met de voornaam mag aanspreken. We hebben daar geen speciale regel voor. Een docent zal je zelf vertellen wat hij of zij prettig vindt. 

Is er loting?

Wij mogen 10 klassen maken. Wij hebben bijna elk jaar 7 of 8 klassen. Dus de kans dat er geloot moet worden, is heel erg klein. 

Hoe zijn jullie examenresultaten?

Gelukkig slagen er elk jaar heel veel leerlingen. Kijk maar eens op www.scholenopdekaart.nl . Daar kun je scholen met elkaar vergelijken. Hieronder zie je de slagingspercentages van De Amersfoortse Berg: 

Havo:                    Vwo: 

2020      95%                       100% 

2019      92%                       99% 

2018      94%                       98% 

2017      91%                       96% 

2016      92%                       97% 

Hoeveel medewerkers/leerlingen/lokalen zijn er op school?

Er werken 120 mensen op De Amersfoortse Berg. Niet alleen docenten (juffen/meesters), maar ook medewerkers die jou kunnen helpen op een heel ander vlak, bijvoorbeeld de conciërges en de administratie. We hebben 1200 leerlingen (ongeveer evenveel jongens als meisjes) en er zijn 55 lokalen. Na de eerste week weet iedereen waar je moet zijn. De indeling van de lokalen is best heel logisch. 

 

Hoe werkt een kluisje?

Wij werken met een code. Je krijgt de eerste schooldag een code en je gaat meteen, samen met de junior mentoren, oefenen om je kluisje open te krijgen. Na een paar keer oefenen is het een fluitje van een cent. En als het niet lukt, is er altijd wel iemand die je daarbij kan helpen. 

 

contactgegevens

Openbaar Lyceum
De Amersfoortse Berg
Hugo de Grootlaan 25
3818TA Amersfoort

T: 033-4618845
E: info@amersfoortseberg.nl


website is gerealiseerd door Heutink ICT