Organisatie

Openbaar lyceum De Amersfoortse Berg is onderdeel van de Onderwijsgroep Amersfoort. De school kent twee afdelingen, een havo- en vwo-afdeling. Beide afdelingen zijn opgesplitst in een onder- en een bovenbouw afdeling met ieder een eigen team en conrector. Samen met de rector en de conrectoren vormen samen de schoolleiding. Voor leerjaar 1 is er een aparte leerjaarcoördinator.

Iedere klasheeft een eigen klassenmentor. Dit is een vakdocent waar je ook les van krijgt. In leerjaar 1 heb je als klas ook meerdere junior mentoren die gedurende het jaar de mentor ondersteunen in de begeleiding. In het examenjaar kies je een persoonlijk mentor.

Beide afdelingen hebben een decaan. De decaan is verantwoordelijk voor de begeleiding van jou als leerling bij je profielkeuze en, in de bovenbouw, je studiekeuze voor een vervolgstudie.

De namen en contactgegevens van onze medewerkers zijn terug te vinden in onze digitale schoolgids Schoolwiki.


Medezeggenschapsraad
Uiteraard is er op school ook een medezeggenschapsraad. Dat noemen we een mr. In de mr praten en beslissen personeel (6 leden), ouders en leerlingen (6 leden) mee over het beleid van de school. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat vermeld welke instemmings- en adviesbevoegdheden de geledingen in de mr op de verschillende beleidsterreinen hebben. 

Ouderraad
De Amersfoortse Berg heeft een ouderraad die eens in de 6 á 8 weken bij elkaar komt.  De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 ouders waaronder 3 bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester).

De betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school krijgt mede vorm door het functioneren van de ouderraad op de Amersfoortse Berg. Dit bij zaken die betrekking hebben op de leerlingen, de docenten, het onderwijs en het schoolgebouw. Daarnaast organiseren zij zelfstandig activiteiten of ondersteunen bij schoolactiviteiten zoals onze jaarlijkse traditionele kerstviering en de diplomering.


Leerlingenraad
De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen in de school. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen worden bijgewoond. De leerlingenraad wordt begeleid door één van onze medewerkers. De leerlingen spreken periodiek met de schoolleiding om mee te denken hoe wij onze school een nog fijnere plek te kunnen maken. De leerlingenraad is altijd te bereiken voor suggesties, ideeën, of iets anders dat je kwijt wil. Dat kan via hun e-mailadres (zie Schoolwiki).

Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg
De Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg beheert een fonds ten behoeve van de school en de leerlingen. Het doel van de stichting is het behouden van het specifieke karakter van De Amersfoortse Berg, een school waar de kinderen een goed leer- en leefklimaat vinden. De stichting bestaat uit 3 ouders van (oud)leerlingen, een lid namens de schoolleiding en een lid namens de medewerkers. In deze film ziet u een voorbeeld van iets wat dankzij Stichting Vrienden vd Amersfoortse Berg is aangeschaft.

 

contactgegevens

Openbaar Lyceum
De Amersfoortse Berg
Hooglandseweg-Noord 55
3813 VD Amersfoort

T: 033-4618845
E: info@amersfoortseberg.nl


website is gerealiseerd door Heutink ICT