Ondersteuning


De Amersfoortse Berg staat bekend om de prettige sfeer waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Betrokken en veilig: je gekend weten en je thuis voelen zijn belangrijke waarden om onze leerlingen een succesvolle schoolloopbaan te geven.

Het is belangrijk dat een leerling zich prettig en veilig voelt op school. Het gaat er dan niet alleen om dat een leerling goede cijfers haalt, maar ook dat hij of zij met plezier naar school gaat en lekker in zijn vel zit. Wij hebben op school voor extra ondersteuning: een zorgcoördinator, een psycholoog, (motorische) remedial teachers, counselors en coaches. Wie ze zijn en wat ze doen staat beschreven in onze Schoolwiki.


Passend onderwijs

De Amersfoortse Berg heeft aandacht voor alle leerlingen. We bieden leerlingen een veilige plek om te leren en te ervaren. Ons uitgangspunt is dat zij zoveel mogelijk in de reguliere lessen meedraaien, gecombineerd met goede begeleidende zorg.  In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel is terug te vinden in de Schoolwiki.

Met en voor elkaar

Op De Amersfoortse Berg staan jong en oud voor elkaar klaar. Er heerst een cultuur waarin het gewoon is om hulp te bieden en te ontvangen. We werken met verschillende junior rollen: junior mentoren, – tutoren, – docenten en – maatjes.

Junior mentoren zijn bovenbouwleerlingen die worden gekoppeld aan een klas en ondersteunen de gewone mentor. Samen zorgen zij ervoor dat eersteklassers zich welkom voelen op school. Zij organiseren o.a. verschillende activiteiten zoals de kennismakingsdag en het kamp.

  • Junior tutoren geven een-op-een begeleiding aan onderbouwleerlingen op het gebied van plannen, organiseren en studievaardigheden.
  • Junior docenten geven bijles voor een specifiek vak. Naast een-op-een begeleiding worden junior tutoren en junior docenten ingezet bij de huiswerkplek waar leerlingen na schooltijd rustig aan het werk kunnen.
  • Met een junior maatje kunnen mooie en moeilijke dingen gedeeld worden. Vanuit een eigen ervaring zijn zij een luisterend oor voor leerlingen die bijvoorbeeld aanlopen tegen perfectionisme, spanning bij presentaties of als ze zich bijvoorbeeld niet zeker voelen over contact maken met klasgenoten.
Alle junioren worden door een groep senioren (docenten) opgeleid en begeleid door middel van trainingen, intervisie en begeleidingsgesprekken.

 

 

contactgegevens

Openbaar Lyceum
De Amersfoortse Berg
Hooglandseweg-Noord 55
3813 VD Amersfoort

T: 033-4618845
E: info@amersfoortseberg.nl


website is gerealiseerd door Heutink ICT