Aanmelden schooljaar 2023-2024

Op onze school hebben we vier typen eerste klas: havo, havo/vwo, vwo en vwo-bèta. Je kunt op De Amersfoortse Berg terecht als je een havo- of vwo-advies hebt.

Aanmelden voor leerjaar 1
Download hier het aanmeldingsformulier klas 1. Vul het in en geef het aan je leraar van groep 8. De basisschool stuurt het aanmeldingsformulier samen met het onderwijskundig rapport  naar je nieuwe school op. Welke klas voor jou geschikt is, wordt door de coördinator van de eerste klas besproken met je leerkracht. Wij plaatsen jou in een klas die het beste bij jouw niveau aansluit.

Aanmeldprocedure
In Amersfoort hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs met elkaar afgesproken om niet meer leerlingen toe te laten dan waarvoor er ruimte in de school is.
Dat betekent dat er voor alle leerlingen vanuit het basisonderwijs voldoende plaats is op de middelbare scholen en ook dat er geen middelbare school zal zijn die lokalen moet gaan bijbouwen omdat er teveel leerlingen worden aangemeld.
Procedure van aanmelding en inschrijving 2023-2024

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger

Uiteraard ben je ook van harte welkom om in te stromen in leerjaar 2 of hoger. Je gebruikt daarvoor dit aanmeldingsformulier klas 2 en hoger.

 

contactgegevens

Openbaar Lyceum
De Amersfoortse Berg
Hooglandseweg-Noord 55
3813 VD Amersfoort

T: 033-4618845
E: info@amersfoortseberg.nl


website is gerealiseerd door Heutink ICT