Organisatie

Schoolbestuur

Stichting Onderwijsgroep Amersfoort, www.onderwijsgroepamersfoort.nl

Schoolleiding


VAN LINKS NAAR RECHTS:
Henk van den Bos, conrector Financiën/Beheer, h.vandenbos@amersfoortseberg.nl    
Carlijn Harink, rector, c.harink@amersfoortseberg.nl
Kees de Vries, conrector havo, k.devries@amersfoortseberg.nl
Marloes Mossink, conrector vwo, m.mossink@amersfoortseberg.nl

Coördinatoren

VAN LINKS NAAR RECHTS:
Linda de Ruiter, coördinator havo 4/5, l.deruiter@amersfoortseberg.nl
Wilco Veenendaal, coördinator havo 2/3, w.veenendaal@amersfoortseberg.nl
Marit van Daal, coördinator vwo 4/5/6, m.vandaal@amersfoortseberg.nl
Derk Reijneker, coördinator vwo 2/3, d.reijneker@amersfoortseberg.nl
Joyce Busser, coördinator leerjaar 1, j.busser@amersfoortseberg.nl

Decanen
Ruud Steen, decaan/coördinator mavo, r.steen@amersfoortseberg.nl
Ted Vermeulen, decaan havo/vwo, t.vermeulen@amersfoortseberg.nl
Voor meer informatie over het decanaat: amersfoortseberg.dedecaan.net

Team
Voor de gegevens en emailadressen van docenten en ondersteunende medewerkers, verwijzen we u graag door naar Magister.

Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) praten en beslissen personeel (6 leden), ouders en leerlingen (6 leden) mee over het beleid van de school. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat vermeld welke instemmings- en adviesbevoegdheden de geledingen in de MR op de verschillende beleidsterreinen hebben. De MR is bereikbaar via de secretaris mr@amersfoortseberg.nl

Ouderraad
Tot de belangrijkste taak van de ouderraad behoort het bevorderen van contact tussen ouders en school. De ouderraad is bevoegd vragen te stellen aan de rector en/of aan de docenten over de algemene gang van zaken op school en over het door de docenten gegeven onderwijs. De Ouderraad is bereikbaar via ouderraad@amersfoortseberg.nl

Leerlingenraad
De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen in de school. De vergaderingen van de leerlingenraad zijn openbaar en kunnen worden bijgewoond. De leden van de raad zijn Lieuwkje Bouwman, Steijn Dubbink, Niek Ankoné, Lennert Oosterbaan, Emile Wolfs, Victor van Doorn en Remco Muijtjens (begeleider). De leerlingenraad is altijd te bereiken voor suggesties, ideeën, of iets anders dat je kwijt wil, via: leerlingenraad@amersfoortseberg.nl

Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg
De Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg beheert een fonds ten behoeve van de school en de leerlingen. Het doel van de stichting is het behouden van het specifieke karakter van De Amersfoortse Berg, een school waar de kinderen een goed leer- en leefklimaat vinden. De stichting bestaat uit 3 ouders van (oud)leerlingen, een lid namens de schoolleiding en een lid namens de medewerkers.

 

Contactgegevens

Openbaar lyceum
De Amersfoortse Berg
Hugo de Grootlaan 25
3818TA Amersfoort

T: 033-4618845
E: info@amersfoortseberg.nl


website is gerealiseerd door Web2Work