Organisatie

Schoolbestuur
Stichting Onderwijsgroep Amersfoort, www.onderwijsgroepamersfoort.nl

SchoolleidingVAN LINKS NAAR RECHTS:
Marcel Starmans - conrector havo onderbouw
Derk Reijneker - conrector vwo bovenbouw
Linda de Ruiter - conrector havo bovenbouw
Carlijn Harink - rector
Marloes Mossink - conrector bedrijfsvoering
Marianne Compagner - conrector vwo 
onderbouw


Coördinator leerjaar 1


Joyce Busser


Decanen


Leonie van Deudekom, decaan vwo, l.vandeudekom@amersfoortseberg.nl
Remco Muijtjens, decaan havo, r.muijtjens@amersfoortseberg.nl
Voor meer informatie over het decanaat: amersfoortseberg.dedecaan.net

Team
docenten
onderwijs ondersteunend personeel
mentoren

Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) praten en beslissen personeel (6 leden), ouders en leerlingen (6 leden) mee over het beleid van de school. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat vermeld welke instemmings- en adviesbevoegdheden de geledingen in de MR op de verschillende beleidsterreinen hebben. De MR is bereikbaar via de secretaris mr@amersfoortseberg.nl

Ouderraad
De Amersfoortse Berg heeft een ouderraad die eens in de 6 á 8 weken bij elkaar komt. De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 ouders waaronder 3 bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en 1 lid van de schoolleiding.

Waarvoor staat de ouderraad?
De betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school krijgt mede vorm door het functioneren van de ouderraad op de Amersfoortse Berg. Dit bij zaken die betrekking hebben op de leerlingen, de docenten, het onderwijs en het schoolgebouw.
MEER INFO

De Ouderraad is bereikbaar via 
ouderraad@amersfoortseberg.nl 

 Leerlingenraad
De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen in de school. De vergaderingen van de leerlingenraad zijn openbaar en kunnen worden bijgewoond. De leden van de raad zijn Lennert Oosterbaan, Emile Wolfs, Victor van Doorn, Laura Kroes, Lotte Summerfield-Son, Laura van de Boom, Lieke Lambert, Eefje Berkers, Isabelle Keune en Besmeleh Ahmad. (Remco Muijtjens is als docent de begeleider). De leerlingenraad is altijd te bereiken voor suggesties, ideeën, of iets anders dat je kwijt wil, via leerlingenraad@amersfoortseberg.nl

Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg
De Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg beheert een fonds ten behoeve van de school en de leerlingen. Het doel van de stichting is het behouden van het specifieke karakter van De Amersfoortse Berg, een school waar de kinderen een goed leer- en leefklimaat vinden. De stichting bestaat uit 3 ouders van (oud)leerlingen, een lid namens de schoolleiding en een lid namens de medewerkers.
In deze film ziet u wat dankzij Stichting Vrienden vd Amersfoortse Berg is aangeschaft.

 

contactgegevens

Openbaar Lyceum
De Amersfoortse Berg
Hugo de Grootlaan 25
3818TA Amersfoort

T: 033-4618845
E: info@amersfoortseberg.nl


website is gerealiseerd door Heutink ICT