Organisatie

Schoolbestuur

Stichting Onderwijsgroep Amersfoort, www.onderwijsgroepamersfoort.nl

Schoolleiding


VAN LINKS NAAR RECHTS:
Linda de Ruiter - havo bovenbouw
Marloes Mossink - conrector financiën, beheer
Carlijn Harink - rector
Derk Reijneker - vwo onderbouw
Marit van Daal - vwo bovenbouw

Kees de Vries (niet op de foto) - conrector havo- tijdelijk afwezig

Coördinatoren

VAN LINKS NAAR RECHTS:
Linda de Ruiter, coördinator havo 4/5, l.deruiter@amersfoortseberg.nl
Wilco Veenendaal, coördinator havo 2/3, w.veenendaal@amersfoortseberg.nl
Marit van Daal, coördinator vwo 4/5/6, m.vandaal@amersfoortseberg.nl
Derk Reijneker, coördinator vwo 2/3, d.reijneker@amersfoortseberg.nl
Joyce Busser, coördinator leerjaar 1, j.busser@amersfoortseberg.nl

Decanen

Leonie van Deudekom, decaan vwo, l.vandeudekom@amersfoortseberg.nl
Remco Muijtjens, decaan havo, r.muijtjens@amersfoortseberg.nl
Voor meer informatie over het decanaat: amersfoortseberg.dedecaan.net

Team
docenten
onderwijs ondersteunend personeel
mentoren

Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) praten en beslissen personeel (6 leden), ouders en leerlingen (6 leden) mee over het beleid van de school. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat vermeld welke instemmings- en adviesbevoegdheden de geledingen in de MR op de verschillende beleidsterreinen hebben. De MR is bereikbaar via de secretaris mr@amersfoortseberg.nl

Ouderraad
Tot de belangrijkste taak van de ouderraad behoort het bevorderen van contact tussen ouders en school. De ouderraad is bevoegd vragen te stellen aan de rector en/of aan de docenten over de algemene gang van zaken op school en over het door de docenten gegeven onderwijs. De Ouderraad is bereikbaar via ouderraad@amersfoortseberg.nl

Leerlingenraad
De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen in de school. De vergaderingen van de leerlingenraad zijn openbaar en kunnen worden bijgewoond. De leden van de raad zijn Lennert Oosterbaan, Emile Wolfs, Victor van Doorn, Laura Kroes, Lotte Summerfield-Son, Laura van de Boom, Lieke Lambert, Eefje Berkers, Isabelle Keune en Besmeleh Ahmad. (Remco Muijtjens is als docent de begeleider). De leerlingenraad is altijd te bereiken voor suggesties, ideeën, of iets anders dat je kwijt wil, via leerlingenraad@amersfoortseberg.nl

Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg
De Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg beheert een fonds ten behoeve van de school en de leerlingen. Het doel van de stichting is het behouden van het specifieke karakter van De Amersfoortse Berg, een school waar de kinderen een goed leer- en leefklimaat vinden. De stichting bestaat uit 3 ouders van (oud)leerlingen, een lid namens de schoolleiding en een lid namens de medewerkers.
In deze film ziet u wat dankzij Stichting Vrienden vd Amersfoortse Berg is aangeschaft.

 

Contactgegevens

Openbaar lyceum
De Amersfoortse Berg
Hugo de Grootlaan 25
3818TA Amersfoort

T: 033-4618845
E: info@amersfoortseberg.nl


website is gerealiseerd door CollegeWapps