Visie
Op onze school wordt elke leerling écht gezien. De Amersfoortse Berg biedt een veilige leeromgeving en staat bekend om de prettige sfeer waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Wij stimuleren de persoonlijke groei van de leerlingen en dagen alle leerlingen uit om het hoogst mogelijke niveau te bereiken. Onze leerlingen krijgen de ruimte hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
In ons onderwijs staan zes pijlers centraal (DE BERG).
 

De leerling centraal
De leerling stellen wij centraal door hen te benaderen vanuit hun mogelijkheden en talenten. Hierbij staan zelfvertrouwen, zelfontplooiing en plezier centraal. Wij vinden het belangrijk de leerlingen écht te zien. Dit doen we door het creëren van een nauw contact tussen de mentor en de leerling en door een goed en laagdrempelig contact tussen de leerling en vakdocent. Wij horen en zien de leerlingen en helpen hen waar nodig. Wij stimuleren leerling-initiatieven en nemen hun initiatieven serieus. 

Eigenaarschap
De Amersfoortse Berg is een school met oog voor het leerproces van de leerling. De ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling staat daarin centraal. De leerling wordt hierin begeleid van het eerste jaar geleidelijk naar het vervolgonderwijs toe. Leerlingen worden eigenaar van hun eigen toekomst. Wij helpen hen zelf de regie te nemen en keuzes te maken. 

Betrokken en sociaal
De Amersfoortse Berg biedt een betrokken, veilige en ambitieuze leeromgeving. Leerlingen en docenten kennen elkaar. Het contact is laagdrempelig. Respect is een fundamenteel onderdeel van het leerklimaat. In onze school doen we recht aan verschillen tussen leerlingen en leren leerlingen zelfbewust keuzes te maken. Dit alles zorgt voor ‘de fijne en veilige sfeer’ die De Amersfoortse Berg zo kenmerkt.

Eigen ruimte om je talenten te ontdekken 
Iedere leerling heeft zijn of haar eigen talenten. Op onze school krijgen leerlingen de ruimte hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We doen dit door de leerlingen in de breedte uit te dagen en ze de ruimte te bieden om keuzes te maken in extra uitdagende activiteiten binnen en buiten het bestaande curriculum. Op die manier leren alle leerlingen zoveel mogelijk over zichzelf en de wereld om hen heen. 

Resultaatgericht; streven naar het maximale 
Het is onze taak om de natuurlijke leerbehoefte en motivatie van leerlingen te ondersteunen en om hen te begeleiden bij het halen van maximale resultaten. Het succes van het onderwijs wordt uiteindelijk bepaald door de wijze waarop de leerling zijn of haar weg vindt in de wereld.
Om elke leerling de kans te bieden in de les te excelleren, streven wij naar gedifferentieerd onderwijs, aansluitend bij de verschillen in leerstijlen, tempo en niveau. 

Groen, gezond en duurzaam
Passend in de groene omgeving, waarin onze school staat, delen wij met onze leerlingen de zorg voor deze eigen omgeving. We leren ons leerlingen goed voor hun omgeving te zorgen en werken samen aan een leefbare wereld. We hechten waarde aan beweging en gezondheid. Daar besteden we binnen en buiten de lessen aandacht aan.
Ook denken we met elkaar na over goede voeding. Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het voedingscentrum, de richtlijnen Gezondere Kantines. Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie. 
En natuurlijk is ons hele schoolterrein rook- en alcoholvrij. 


 

Contactgegevens

Openbaar lyceum
De Amersfoortse Berg
Hugo de Grootlaan 25
3818TA Amersfoort

T: 033-4618845
E: info@amersfoortseberg.nl


website is gerealiseerd door CollegeWapps