Visie

Op onze school wordt elke leerling écht gezien. De Amersfoortse Berg biedt een veilige leeromgeving en staat bekend om de prettige sfeer waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Wij stimuleren de persoonlijke groei van de leerlingen en dagen alle leerlingen uit om het hoogst mogelijke niveau te bereiken. Onze leerlingen krijgen de ruimte hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. In ons onderwijs staan de vier BERG-pijlers centraal.


Betrokken en veilig
De Amersfoortse Berg biedt een betrokken, veilige en ambitieuze leeromgeving. Leerlingen en docenten kennen elkaar en het contact is laagdrempelig. Respect is een fundamenteel onderdeel van ons leerklimaat. In onze school doen we recht aan verschillen tussen
leerlingen en leren ze zelfbewust keuzes te maken. Dit alles zorgt voor ‘de fijne en veilige sfeer’ die volgens onze leerlingen zo kenmerkend is voor De Amersfoortse Berg.

Eigenzinnig
Iedere leerling heeft zijn of haar eigen talenten. Op onze school krijgen leerlingen de ruimte hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Op De Amersfoortse Berg stimuleren we leerlingen om op hun eigen niveau te excelleren. We doen dit door de leerlingen op hun
talenten in de breedte uit te dagen en ze keuze te bieden in extra uitdagende activiteiten binnen en buiten het bestaande curriculum.

Resultaatgericht
Het is onze taak om de natuurlijke leerbehoefte en motivatie van leerlingen te ondersteunen en om hen te begeleiden bij het halen van maximale resultaten. Om elke leerling de kans te bieden in de les te excelleren, streven wij naar gedifferentieerd onderwijs, dat aansluit bij de verschillen in leerstijlen, tempo en niveau. Wij zijn een school met oog voor het leerproces
van de leerling. De ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling staat hierbij centraal.

Groen en gezond
De Amersfoortse Berg staat in een mooie, groene omgeving. We leren ons leerlingen goed voor hun omgeving te zorgen en werken samen aan een leefbare wereld. Beweging en gezondheid vinden we belangrijk. Daar besteden we binnen en buiten de lessen aandacht aan. Zo hebben we een prachtige fitnessruimte, denken we met elkaar na over goede voeding en natuurlijk is ons hele schoolterrein rook- en alcoholvrij. De kantine voldoet aan de richtlijnen van het voedingscentrum en het aanbod wordt jaarlijks middels een kantinescan geëvalueerd. Groen betekent ook een windmolen en zonnepanelen op het dak van de school.

 

Contactgegevens

Openbaar lyceum
De Amersfoortse Berg
Hugo de Grootlaan 25
3818TA Amersfoort

T: 033-4618845
E: info@amersfoortseberg.nl


website is gerealiseerd door Web2Work