Visie


Op onze school wordt elke leerling écht gezien. De Amersfoortse Berg biedt een veilige leeromgeving en staat bekend om de prettige sfeer waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Wij stimuleren de persoonlijke groei van de leerlingen en dagen alle leerlingen uit het maximale uit zichzelf te halen. Onze leerlingen krijgen de ruimte hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om als school in ontwikkeling te blijven. We doen dat aan de hand van onze zes pijlers. In onderstaand filmpje leggen we uit met welke ontwikkelingen wij op dit moment bezig zijn.


 

Hieronder lichten wij onze zes pijlers toe.

De leerling centraal
Wij doen recht aan verschillen tussen individuele leerlingen. Zelfvertrouwen, zelfontplooiing en plezier staan centraal. Uitgangspunt is hoe we (nog) verder kunnen komen. Wij horen en zien de leerlingen.

Eigenaarschap
De leerling voert de regie over zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling en leerproces. Leerlingen leren om te gaan met een grotere mate van zelfsturing en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Betrokken en sociaal
Leerlingen en docenten leren en werken in een prettig en veilig schoolklimaat met respect voor elkaar en voor de omgeving. Wij stimuleren onderlinge betrokkenheid.

Eigen ruimte
Iedere leerling heeft zijn of haar eigen talenten. Leerlingen krijgen de ruimte hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Wij bieden een breed palet aan activiteiten aan, verdeeld over verschillende aandachtsgebieden die aansluiten op de wereld van morgen.

Resultaatgericht
Als school willen wij tot de 25% best presterende scholen van Nederland behoren. Al onze activiteiten hebben een bedoeling en sluiten daarmee aan bij de richting van de school. Wij stimuleren de persoonlijke groei van de leerlingen en dagen leerlingen uit om het hoogst mogelijke niveau te bereiken.

Groen, gezond en duurzaam
Het is onze ambitie de meest duurzame school van Amersfoort te zijn waarbij ‘groen, gezond en duurzaam’ is verweven in ons onderwijsprogramma en ons schoolterrein. Onze leerlingen en medewerkers zien en ervaren het belang van zorg voor hun omgeving en het samen werken aan een leefbare wereld. Wij stellen ons ten doel een gezonde werkomgeving voor lichaam en geest te bieden voor alle leerlingen en medewerkers.

Deze pijlers geven richting aan ons handelen en aan wat wij voorleven. Zoals verwoord in ons schoolplan 2020-2024 zullen wij ons de komende jaren  met name richten op het vergroten van de zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling. Omdat wij geloven dat die zelfredzaamheid en blijvende ontwikkeling de sleutel is om te kunnen blijven aansluiten bij onze continu veranderende maatschappij. Dat geldt voor onze leerlingen en dat geldt voor onszelf.

 

 

contactgegevens

Openbaar Lyceum
De Amersfoortse Berg
Hooglandseweg-Noord 55
3813 VD Amersfoort

T: 033-4618845
E: info@amersfoortseberg.nl


website is gerealiseerd door Heutink ICT